All posts by Johan Engdahl

Gdansk – Braniewo

As usual: English below Swedish

Välkommen till bloggen Ilia! Coolt att vi är på samma resa fast vi ännu inte har setts.

WP_20150625_07_56_33_Pro
Glammigt!

Vi började dagen med en sagolik brunch på hotellet. Brunch eftersom det inte var så tidigt på morgonen. Annars var det mest som en vanlig frukostbuffé.

Sen var det dags att ge sig ut på vägarna. Vi hade satt målet högt med 10 mil och sen lunch i Elblag (för det såg ut att ligga rätt på kartan).

Vi cyklade på i godan ro, och efter cirka tre mil fram till floden Vistula. Här krävdes andra medel än cykel, för det fanns nämligen ingen bro.

Vi kan inte gå över den, vi kan inte gå under den... Något konfunderade förstärkt med ett filter i min Lumia så att bekymmersvecken syns ännu mer.
Vi kan inte gå över den, vi kan inte gå under den… Något konfunderade förstärkt med ett filter i min Lumia så att bekymmersvecken syns ännu mer.

Efter att ha funderat ett litet tag fann vi lösningen. En pråm driven av två båtar och en vajer! Denna fina anordning tog oss över vattnet (ca 300 meter).

WP_20150625_10_50_54_Pro
En man och hans pråm

Vädret har varit blandat, och med vätan kommer även andra sorts veck. Här bjuder jag på något bekymrade fingeravtryck:

WP_20150625_001

I alla fall… Det blev ingen lunch i Elblag, men väl i Nowy Dwór två mil kortare i på dagsetappen. Detta visade sig vara ett taktiskt drag, då vi efter en långsam start plötsligt susade fram över nejderna och endast ett kortare kaffestopp sinkade vår framfart.

I Nowy Dwór hann vi även med resans mest förvirrade samtal, då Jonas kastade solkrämen i min kaffemugg och välte den. Jonas trodde trodde dock att det var solkrämen som runnit ut, och där har ni förvecklingen.

Vi fortsatte flyga fram och 7,5 timme efter vår sagolika brunch och ca 10 mil på cyklarna befinner vi oss nu på spa-hotellet och har badat bubbelpool och bastat. Nu äter vi och sen är det dags för massage.

Uppdaterat: Här är en bild på massagen

IMG_7451
Uuu va gött!

And now in English

Welcome to the blog Ilia! Cool that we are on the same journey though we have not met yet.

WP_20150625_07_56_33_Pro
Glam in it’s purest version!

We started the day with a fabulous brunch at the hotel. Brunch because it was so late in the morning. Otherwise, it was mostly like a normal breakfast .

Then it was time to venture out on the roads. We had set the goal high by 100 kilometers and a stop for late lunch in Elblag (which looked to be located nicely on the map) .

We biked on calmly, and after about 30 kilometers we came to the Vistula River. This called for other resources than bicycles, because there was no bridge.

Somewhat confused enhanced with a filter in my Lumia to increase our aura of worried even more.
Somewhat confused enhanced with a filter in my Lumia to increase our aura of worried even more.

After thinking for a while we found the solution. A flatboat driven by two regular boats and a wire! This fine arrangement took us across the water (about 300 meters) .

WP_20150625_10_50_54_Pro
A man and his flatboat

The weather has been mixed, and the rain has provided us with new features. Here, I offer some worried fingerprints:

WP_20150625_001

In any case… We didn’t have lunch in Elblag, but well in Nowy Dwor 20 kilometers before. This proved to be a wise tactical move, since it gave us enormous amounts of energy. After a slow start suddenly we understood the need for speed and only a short coffee break was in the way of our progress.

In Nowy Dwor we experienced the journey’s most confused conversation, when Jonas threw the sunscreen tube in my coffee mug and overturned it. Jonas thought, however, thought that it was the sunscreen that had been spilled out, and there you have what was confusing.

We continued in high speed and 7.5 hours after our fabulous brunch and about 100 kilometers on the bikes, we are now at a spa hotel and are having a whirlpool bath and a sauna bath. It’s time to eat and then it’s time for a massage.

Update: Here’s a photo of the massage!

IMG_7451
Nice!

En kväll i Gdansk / An evening in Gdansk

You’ll find an English version of this post below the Swedish one

Påminnelse: Vi bor ju på hotell, hostel eller hemma hos folk. Inga tält på Cykelsällskapets resor. I Gdansk hade vi bokat Hotell Mercure. Det var en hög byggnad som här får illustreras med en bild från grodperspektiv (undrar om det ordet går att direktöversätta till engelska?) där Jonas bystar upp sig inför kvällsvarden.

hotell_gdansk
Jonas framför Mercure. Lika allvarlig man som byggnad.
I jakt på piroger, vildsvin och mjöd gick vi förbi en intetsägande byggnad packad med folk. En restaurang inredd som ett äldre slott, vurmande för det nationalromantiska 30-talet, kryddad med ett helt koppel av kypare men ändå med humana priser. Vi gick in. Mjöden, pirogerna och vildsvinen lyste dock med sin frånvaro. Det gick bra ändå. Jonas vita borsjtj (soppa) fick full pott (5/5) och omdömet “överraskande god!” Gammelgdansken a.k.a. pepparvodkan gav mig hicka och Jonas muttrade “bara peppar, ingen vodkasmak”. En tvåa i betyg således. Köttklumpen till huvudrätt mättade, men gav oss inga nya preferenser. En trea. Efterrätten “Tort Gdansk” avslutade middagen och hade inte behövts, men “when in Gdansk…”. En fyra.

restaurangen_gdansk
Var är vildsvinet? Nä, vi fick fokusera på vildvinet.
En göteborgare som flyttat till Gdansk för ett år sen försökte hjälpa oss med beställningen, men utan lycka. Man har ju varit med förr. Däremot tipsade han om ett ölhak med massa lokala microöl. Vi gick dit! Smoltski (mitt [Johans] untappd-alter ego) var uppspelt. Så uppspelt att jag väl framme snabbt beställde en Cydr för den ölen lät cool. Jepp, det var cider. Efter ett nytt försök och en svart ipa (hopus pokus) var det dags att vandra hem. Torsdagen bjuder nämligen på 10 mil cykling mot Braniweo längs kusten, eftersom båten “genvägsbåten” inte gick som det stod när vi kollade innan. Vi siktar på att luncha i Elblag för att sedan ta in på vårt spa-hotell runt 18-tiden. Massage är beställt.

hopus_pokus
Hopus pokus filijokus… Tada: en svart ipa!
Dagens ritt på järnhästarna går mellan Gdansk och Braniweo. Lite oklart hur just nu men lunch i Elblag låter kanske gott?

gdansk_braniewo

And here comes the same story in English

Reminder: We stay in hotels, hostels or in friends’ homes during our cycling trips. No tents allowed on Cykelsällskapet’s trips. In Gdansk we had booked a room at Hotel Mercure . It was a tall building which we choose to illustrate with a photo taken in frog perspective (yes, it is possible to direct translate the Swedish word “grodperspektiv”) where Jonas is muscling up before supper.

hotell_gdansk
Jonas in front of Mercure. Equally serious man as building.
In search of pierogi, wild boar steak and mead we passed a bland building packed with people. It was a restaurant decorated like an old castle, which obviously cared for and protected the national romantic 30th century spirit, filled with waiters but still with reasonable prices. We went in. Mead, pierogi and wild pigs were no where to be seen. It went well anyway. Jonas’ white borscht (soup) got full ratings ( 5/5) and the review “surprisingly good!” The pepper vodka shot gave me the hiccups and Jonas muttered, “just pepper, no vodka taste” . Rating: 2/5. The main course: a lump of meat, gave us no new preferences. Rating 3/5. The beer “Tort Gdansk” was the grand finale of the and had not been necessary, but “when in Gdansk…”. Rating: 4/5.

restaurangen_gdansk
Where’s the boar? We had to focus on the beer instead.
A Gothenburger (man from Gothenburg) who had moved to Gdansk a year ago tried to help us with the ordering, but without luck. However, he gave us the tip to visit a hangout with lots of local microbrew. We went there! Smoltski (my [Johan] Untappd-alter ego) was excited. So excited that I quickly ordered a Cydr as soon as we got to the bar – that beer sounded cool. Yep, it was a cider. After another attempt and a black IPA (hopus pocus), it was time to go home. This is because Thursday has 100 kilometers of cycling in it’s hands. We will ride against Braniweo along the coast, because the boat that we called “the shortcut boat” was not going anymore. We aim to have lunch in Elblag then check in to our spa hotel around 18 o’clock . Massage has been pre-ordered.

hopus_pokus
Hopus pokus… I give you: a black ipa!
Today’s ride on our iron horses goes between Gdańsk and Braniweo . A bit unclear exactly how at the moment, but lunch in Elblag sounds good.

gdansk_braniewo

The journey begins…

ringen_startskott

So, this afternoon it was time again. This time for Jonas Lundqvist and me, and our new Lion & Griffin company member Ilia Slonski (who will join us in Kaliningrad) to conduct yet another amazing bicycle journey through the wilderness of Europe’s least and most visited places.

This time we will blog in English, some Swedish and maybe some Russian. Since the company is now multi-lingual and have followers from many nations.

We started off in our back alley, more precisely outside the shopping mall Ringen in south of Stockholm, and we biked to Nynäshamn (54,7 km) where we will take the ferry to Gdansk, Poland where we will drink “Gammelgdansk” and some local Gdansk beer.

We still have some time before the ferry leaves for Gdansk so we have made sure to drop by one of Sweden’s best breweries Nynäshamns Ångbryggeri for a few drinks, making sure to set the level of this trip right from the start.

Make sure to follow us and remember that your blog comments is like food to us. The more comments, the more blog posts!